Thay đổi chủ sở hữu Công ty/Doanh nghiệp

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ cho tổ chức, cá nhân khác. Nếu chuyển nhượng toàn bộ thì doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thay đổi chủ sở hữu của công ty.

IPGO với đầy đủ năng lực, chuyên môn và kinh nghiệm đã cung cấp dịch vụ pháp lý cho rất nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam liên quan đến tư vấn pháp luật về thành lập doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, tạm ngừng hoạt động, giải thể, sở hữu trí tuệ và nhiều loại giấy phép con cho doanh nghiệp

Căn cứ vào pháp luật hiện hành cũng như nhu cầu cụ thể của Quý khách hàng, IPGO xin tư vấn, cung cấp dịch vụ tư vấn thủ tục thay đổi chủ sở hữu của công ty TNHH 1 thành viên cụ thể như sau:

 1. I. Hồ sơ pháp lý

– Luật doanh nghiệp năm 2020;

– Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

– Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

 1. Tư vấn
 2. Những trường hợp thay đổi chủ sở hữu Công ty TNHH 1 thành viên
 • Thay đổi chủ sở hữu do chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp
 • Thay đổi chủ sở hữu do kế thừa công ty
 1. Những lưu ý khi thực hiện thay đổi chủ sở hữu công ty
 • Doanh nghiệp phải đảm bảo hồ sơ hợp lệ. Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ có đầy đủ giấy tờ theo quy định của pháp luật. Và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật. Trong bộ hồ sơ của doanh nghiệp nếu thiếu một  trong cácloại giấy tờ trên. Thì được xem như là không hợp lệ.
 • Chủ sở hữu mới thuộc diện cấm thành lập, góp vốn. Hay là người bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luậ Doanh nghiệp năm 2020
 1. Hồ sơ thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên:
 • Quyết định của Chủ sở hữu công ty trong trường hợp chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp (trong trường hợp thay đổi do chuyển nhượng vốn góp)
 • Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh (Thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp)
 • Hợp đồng chuyển nhượng vốn hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng vốn (trong trường hợp thay đổi do chuyển nhượng vốn góp)
 • Bản sao hợp lệ Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty;
 • Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người được thừa kế (trong trường hợp thay đổi chủ sở hữu do thừa kế)
 • Văn bản ủy quyền cho người đại diện quản lý phần vốn góp trong trường hợp Chủ sở hữu là tổ chức.
 • Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:

+ Bản sao CCCD/CMND/Hộ chiếu hoặc giấy tờ pháp lý khác còn hiệu lực pháp luật của chủ sở hữu mới nếu là cá nhân

+ Bản sao đăng ký kinh doanh nếu chủ sở hữu là tổ chức và Bản sao CCCD/CMND/Hộ chiếu hoặc giấy tờ pháp lý khác còn hiệu lực pháp luật của người được ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp.

 + Bản sao CCCD/CMND/Hộ chiếu hoặc giấy tờ pháp lý khác còn hiệu lực pháp luật của người được ủy quyền.

 • Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ

III. Phương án triển khai.

Bước 1: IPGO sẽ căn cứ vào nhu cầu của khách hàng để soạn thảo hồ sơ thay đổi chủ sở hữu phù hợp với từng trường hợp để khách hàng ký tên.

Bước 3:  Sau khi chuẩn bị xong hồ sơ, IPGO sẽ thay mặt khách hàng nộp hồ sơ tại tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp thay đổi chủ sở hữu. Quý khách hàng có thể lựa chọn nộp hồ sơ bằng một trong hai phương thức:

– Nộp tại Bộ phận một cửa của Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở KH&ĐT (Phòng ĐKKD) tỉnh/ thành phố nơi Doanh nghiệp đóng trụ sở chính;

– Nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng điện tử tại Cổng Thông tin Đăng ký doanh nghiệp Quốc gia

Bước 4: Giải quyết hồ sơ:

Trong thời hạn từ 03- 05 ngày Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và thực hiện thủ tục thay đổi chủ sở hữu công ty;

Trường hợp từ chối và yêu cầu bổ sung vào hồ sơ đăng ký kinh doanh thì Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do, các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có);

Bước 4: Nhận kết quả Đăng ký kinh doanh mới:

Sau khi hồ sơ hợp lệ,Phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới cho doanh nghiệp.

Bước 5: Bàn giao kết quả cho khách hàng và thực hiện công bố thông tin lện Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia.