Đăng ký bảo hộ logo

Đăng ký bảo hộ logo là gì?

Bảo hộ Logo thương hiệu chính là Bảo hộ Nhãn hiệu hàng hóa ở Cục sở hữu trí tuệ. Theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ thì Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Chiếu theo Luật thì việc Bảo hộ thương hiệu chính là bảo hộ những dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau.

Để hoàn thành hồ sơ đăng ký bảo hộ thương hiệu, các bạn phải chuẩn bị mẫu đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu và tài liệu, mẫu vật, thông tin xác định nhãn hiệu cần bảo hộ trong đơn đăng ký nhãn hiệu bao gồm:

– Mẫu Logo thương hiệu cần bảo hộ (bản thiết kế);

– Quy chế sử dụng mẫu Logo được chứng nhận.

Ngoài ra, mẫu Logo phải được mô tả để làm rõ các yếu tố cấu thành của Logo và ý nghĩa tổng thể của Logo (nếu có); nếu Logo, nhãn hiệu có từ, ngữ thuộc ngôn ngữ tượng hình thì từ, ngữ đó phải được phiên âm.

Đăng ký bảo hộ logo độc quyền

Có thể nói, logo có vai trò quan trọng trong việc phát triển thương hiệu của doanh nghiệp. Do đó, việc tiến hành thủ tục đăng ký bảo hộ logo độc quyền có vai trò cực kì quan trọng, đảm bảo quyền lợi hợp pháp và tránh các rủ ro pháp lý không đáng có cho doanh nghiệp.

Trong cả quá trình thay mặt Quý khách thực hiện toàn bộ thủ tục đăng ký bảo hộ logo độc quyền, Chúng tôi luôn đảm bảo sẽ không có bất kỳ chi phí nào phát sinh ngoài hợp đồng.

Đăng ký bảo hộ logo thương hiệu

Thủ tục đăng ký bảo hộ logo

Hồ sơ đăng ký bảo hộ logo

 

 

Câu hỏi thường gặp

 

Đăng ký bảo hộ logo tại đâu?