Thay đổi người đại diện theo pháp luật

Chúng tôi may mắn được biết rằng Quý khách hàng có mong muốn được cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong công ty cổ phần. IPGO với đầy đủ năng lực, chuyên môn và kinh nghiệm đã cung cấp dịch vụ pháp lý cho rất nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam liên quan đến tư vấn pháp luật về thành lập doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, tạm ngừng hoạt động, giải thể, sở hữu trí tuệ và nhiều loại giấy phép con cho doanh nghiệp

Căn cứ vào pháp luật hiện hành cũng như nhu cầu cụ thể của Quý khách hàng, IPGO tư vấn, cung cấp dịch vụ tư vấn thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật trong công ty cổ phần  cụ thể như sau:

 1. Hồ sơ pháp lý

– Luật doanh nghiệp năm 2020;

– Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

– Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

 1. Tư vấn và phương án triển khai

2.1 Tư vấn

 1. a) Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần

– Theo quy định của Luật Doanh Nghiệp năm 2020, Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

– Công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Nếu công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật thì Điều lệ công ty quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật.

– Chức danh của người đại diện theo pháp luật trong công ty cổ phần có thể là: Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giám đốc, Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc và có thể có các chức danh khác theo quy định tại Điều lệ công ty hoặc quy định pháp luật.

– Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam

b,Hồ sơ  thay đổi người đại diện theo pháp luật bao gồm:

– Quyết định và Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty;

– Trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi Điều lệ thì nộp Quyết định và Biên bản họp của Hội đồng quản trị về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật;

– Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;

– Bản sao các giấy tờ sau đây:

+ Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật mới được bổ nhiệm;

+ Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người được ủy quyền nộp hồ sơ.

– Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ.

2.2 Phương án triển khai

 1. a) Giấy tờ khách hàng cần chuẩn bị

 – Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc giấy tờ pháp lý cá nhân khác của người đại diện theo pháp luật mới được bổ nhiệm.

 1. b) Quy trình thực hiện

[Bước 1]: Soạn thảo hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật.

[Bước 2]: Nộp hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

[Bước 3]: Nhận kết quả thay đổi người đại diện theo pháp luật

[Bước 4]: Bàn giao kết quả cho khách hàng

III. Dịch vu của Công ty TNHH Tư vấn và Sở hữu trí tuệ IPGO cung cấp:

 • Tư vấn điều kiện đối với người đại diện theo pháp luật của Công ty và chức danh của người đại diện phù hợp với nhu cầu Công ty.
 • Soạn thảo hồ sơ thay đổi người đại diện cho Công ty.
 • Nộp hồ sơ tăng vốn điều lệ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • Nhận kết quả và bàn giao lại cho khách hàng
 • Đại diện Quý khách hàng Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Tư vấn cho Qúy khách hàng các thủ tục sau khi thay đổi người đại diện theo pháp luật như thông báo với khách hàng, đối tác, ngân hàng và thay đổi các giấy phép con có thông tin của người đại diện cũ.

 

         Mọi thắc mắc xin liên hệ Quỳnh 0375919275/ email: banquyen14@gmail.com.

Văn phòng giao dịch: Số 25 Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

          Rất hân hạnh được cung cấp dịch vụ, tư vấn và hợp tác với Quý khách hàng.

          Xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng của khách hàng đến Công ty TNHH Tư vấn và sở hữu trí tuệ IPGO và rất mong được đồng hành và hỗ trợ Quý khách hàng những thông tin cần thiết.