Tăng vốn điều lệ Công ty TNHH một thành viên

Do đó để giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về vấn đề này, căn cứ vào pháp luật hiện hành cũng như nhu cầu cụ thể của Quý khách hàng, IPGO tư vấn, cung cấp dịch vụ tư vấn tăng vốn điều lệ trong công ty TNHH 1 thành viên cụ thể như sau:

  1. Tư vấn và phương án triển khai

1.Tư vấn:

1.1. Khái niệm vốn điều lệ của Công ty TNHH 1 thành viên:

– Vốn điều lệ Công ty TNHH một thành viên tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty.

– Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên phải góp đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Trường hợp không góp đủ vốn điều lệ trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này, chủ sở hữu công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị số vốn thực góp trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ vốn điều lệ. Trường hợp này, chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước khi công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ.

– Vốn điều lệ công ty phụ thuộc vào hai yếu tố chính:

 + Tình hình, tiềm lực của công ty khi tiến hành đăng ký hoạt động. Đồng thời thay đổi theo thời gian hoạt động và phát triển.

+ Một số ngành nghề kinh doanh có quy định số vốn pháp định khi thành lập doanh nghiệp. Số vốn điều lệ tuân theo quy định pháp luật, các ngành nghề khác nhau quy định mức vốn điều lệ khác nhau.

– Chủ sở hữu chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty, thiệt hại xảy ra do không góp, không góp đủ, không góp đúng hạn vốn điều lệ công ty TNHH Một Thành Viên.

1.2. Các hình thức tăng vốn điều lệ:

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, để tăng vốn điều lệ công ty thì chủ sở có thể tiến hành thực hiện theo các hình thức sau đây:

* Huy động vốn góp của người khác:

– Trong trường hợp huy động thêm vốn góp của người khác, Doanh nghiệp phải thực hiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và phải lựa chọn mô hình tổ chức quản lý theo loại hình Công ty TNHH 2 thành viên hoặc Công ty Cổ phần.

* Chủ sở hữu đầu tư thêm vốn góp để tăng vốn Điều lệ : Trường hợp này, chủ sở hữu tiến hành tăng thêm vốn góp vào Doanh nghiệp và thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định thay đổi.

  1. Trình tự, thủ tục tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH 1 thành viên

Bước 1: IPGO sẽ căn cứ vào nhu cầu của khách hàng để soạn thảo hồ sơ tăng vốn điều lệ.

Hồ sơ bao gồm:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

– Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc tăng vốn điều lệ.

-Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ kèm Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác còn hiệu lực (không quá 6 tháng) của người được ủy quyền nộp hồ sơ.

Bước 2:  Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, Nộp hồ sơ tăng vốn điều lệ tại Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Quý khách hàng có thể lựa chọn nộp hồ sơ bằng một trong hai phương thức:

– Nộp tại Bộ phận một cửa của Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở KH&ĐT (Phòng ĐKKD) tỉnh/ thành phố nơi Doanh nghiệp đóng trụ sở chính;

– Nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng điện tử tại Cổng Thông tin Đăng ký doanh nghiệp Quốc gia

Bước 3: Giải quyết hồ sơ:

Trong thời hạn từ 03- 05 ngày Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và thực hiện thủ tục thay đổi tăng vốn điều lệ cho công ty;

Trường hợp từ chối và yêu cầu bổ sung vào hồ sơ đăng ký kinh doanh thì Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do, các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có);

Bước 4: Nhận kết quả tăng vốn Điều lệ:

Sau khi hồ sơ hợp lệ,Phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới về việc thay đổi vốn kèm Giấy xác nhận về tỷ lệ vốn góp mới của các thành viên, thành viên góp vốn mới.

Bước 5: Bàn giao kết quả cho khách hàng và thực hiện công bố thông tin thay đổi tăng vốn điều lệ trên Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia về việc tăng vốn điều lệ Công ty TNHH 1 thành viên trở lên

III. Công việc mà quý khách hàng cần thực hiện

Qúy khách cần cung cấp các tài liệu sau đây để IPGO tiến hành soạn thảo hồ sơ và nộp hồ sơ lên các cơ quan nhà nước có thẩm quyền:

+ Cung cấp các thông tin về việc tăng vốn.

  1. Công việc mà IPGO thực hiện
  • Soạn thảo các hồ sơ, tài liệu liên quan đến thủ tục tăng vốn điều lệ cho doanh nghiệp.
  • Nộp hồ sơ tăng vốn điều lệ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư
  • Công bố thông tin về việc thay đổi vốn điều lệ trên Cổng thông tin.
  • Nhận kết quả và bàn giao lại cho khách hàng